Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UdG (Carrer Universitat de Girona, 10. Girona) - Acte sectorial

L’Observatori d’Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya (OEIAC) pertanyent a la càtedra de la Universitat de Girona ha desenvolupat el Model PIO, ofereix una proposta d’autoavaluació ètica sobre la Intel·ligència Artificial.

El seminari té com a objectiu:

  • Proporcionar una panoràmica sobre la importància dels usos ètics de les dades i sistemes d’IA.
  • Demostrar la importància de l’autoavaluació com un pas ineludible i no substitutòria a la regulació a través de la proposta del Model PIO.
  • Realitzar demostracions de capacitació tècnica del Model PIO a través de l’aplicació de Principis, Indicadors i Observables.

Data: 18 octubre
Hora: 10:30h – 13:30h
Lloc: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UdG (Carrer Universitat de Girona, 10. Girona)

Seminari presencial i gratuït

INSCRIPCIONS AQUÍ