El Hub d’empreses i institucions educatives que col·laboren en la millora de l’ensenyament a través de les Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement.

Som una organització d’empreses, centres educatius i universitats que treballen de manera conjunta per
fomentar la millora educativa mitjançant la innovació. Edutech Clúster treballa perquè el sistema educatiu espanyol disposi d’unes eines que facin possible una població més formada, ben preparada i més competitiva professionalment en el futur.

Des del convenciment ferm que la innovació educativa ha de proporcionar solucions i metodologies que beneficiïn tant el dia a dia dels professors com el dels alumnes, l’organització se centra en tendir llaços amb tots els actors involucrats en el sistema educatiu per establir un marc de treball conjunt que impulsi mesures que enriqueixin els processos d’ensenyament i aprenentatge en totes les etapes educatives.

 

Objectius del clúster

 

Missió, visió i valors

mision

MISSIÓ

Dissenyar i implementar un marc d’educació i tecnologia, reforçant la competitivitat de les empreses que hi formen part i la competitivitat digital dels centres educatius i universitats, amb l’objectiu d’educar ciutadans digitals.

vision

VISIÓ

Convertir-se en el hub d’innovació educativa exercint una influència directa en el sector educatiu a través de la innovació en models pedagògics destacats amb l’objectiu de promoure un salt qualitatiu en la transformació educativa amb impacte positiu i real en l’aprenentatge dels alumnes.

valores

VALORS

Innovació, impuls social, coneixement, lideratge i progrés, treball en equip, col·laboració.

 

Junta Directiva

Wiris

Ramon Eixarch
President

Edebé

Esteban Lorenzo
Vicepresident

Innovamat

Josep Lluís Segú
Tresorer

Educaria

Tere Vida
Secretària

 

Vocals

3&Punt

Pau Plana

Additio App

Jordi Corominas

Google

Gonzalo Romero

EPSON

Juanjo García

UOC

Toni Espadas

 

Socis

El clúster el conformen empreses i empreses emergents del sector educatiu així com escoles, universitats i institucions educatives i òrgans administratius amb els quals hi ha acords de col·laboració.

 

01 Empreses
02 Institucions
Educatives