Projectes de col·laboració en els que participem actualment

A Edutech Clúster promovem la col·aboració i per aquest motiu fomentem processos col·laboratius entre socis, institucions educatives, Administració Pública i agents del sector per identificar reptes i generar projectes d’innovació, sempre amb l’objectiu de millorar el sector educatiu a través de la tecnologia.

Actualment tenim en marxa diversos projectes amb els nostres socis gràcies al suport de:

  • IRC (Iniciatives de Reforç a la Competitivitat) que són una línia exclusiva d’ACCIÓ per a empreses membres de clústers i tenen com a objectiu treballar, de manera col·laborativa, en la millora d’un o diversos àmbits competitius del sector.
  • Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) que té com a objecte millorar la competititat de les petites i mitjanes empreses i que recolza amb recursos públics les estratègies d’innovació i competitivitat empresarial.

Projectes on participem

MARSUPIAL NEXTGEN. Implantació i extensió d’estàndards EdTech amb tecnologia Blockchain (IRC)

L’objectiu del projecte IRC MARSUPIAL NEXTGEN. Implantació i extensió d’estàndards EdTech amb tecnologia Blockchain; és el de transformar la situació en l’àmbit de la comunicació entre plataformes EdTech i la gestió de llicències de continguts digitals educatius. Quan el projecte assoleixi els seus objectius, tindrem un ecosistema EdTech més eficient i el nostre teixit empresarial més competitiu en l’àmbit internacional.

Líder projecte: Edutech Clúster

Participen:

 

 

Model i validació d’Acceleradora EdTech (IRC)

El projecte Model i validació d’acceleradora EdTech té com a objectiu elaborar un diagnòstic de l’estat de les startups del sector EdTech, per tal de dissenyar un model d’acceleració amb impacte i viable.

Des de fa anys s’observa certa proliferació de startups EdTech a l’ecosistema català i espanyol. No obstant, l’ecosistema de suport a aquestes startups (incubadores, acceleradores, associacions sectorials, inversors…) està poc especialitzat en aquesta vertical.

El clúster, juntament amb les empreses participants, aposten per la idoneïtat de crear un ecosistema de suport específic per a les startups EdTech espanyoles, que ofereixi serveis com, per exemple, un programa d’acceleració i l’accés a una comunitat de possibles mentors, inversors i empreses adoptadores de tecnologia específicament enfocats a l’educació.

L’objectiu d’aquest projecte és validar aquestes hipòtesis i, en funció del diagnòstic, proposar un model metodològic i de negoci per a una acceleradora EdTech a Espanya.

Líder projecte: Edutech Clúster

Participen:

Exponential Hub. Mentories i pilots EdTech (IRC)

El projecte Exponential Hub. Mentores i pilots EdTech, té com a objectiu principal el disseny i test del programa de Mentories i del programa Pilots EdTech, amb la visió clau de configurar-se com un espai on es promoguin aliances estratègiques entre empreses educatives, startups EdTech i agents de tot l’ecosistema, per a desenvolupar i provar solucions innovadores en entorns educatius reals.

El propòsit d’aquest projecte neix com una extensió i evolució natural del projecte anterior anomenat Model i validació d’Acceleradora EdTech, desenvolupat en el marc del IRC 2022, cercant abordar la bretxa identificada a l’ecosistema de suport, per una banda entre les empreses tradicionals i tecnològiques que cerquen la integració de solucions educatives innovadores i, per altra banda, entre les startups EdTech, que cerquen la validació i implementació de les seves solucions al mercat.

Del diagnòstic i validació realitzats en el projecte anterior, s’identifiquen com a serveis diferencials i d’alt valor afegit i amb una proposta de model de viabilitat:

  1. La creació d’una xarxa de mentors altament qualificats i experimentats del sector EdTech. Aquests mentors exerciran un paper crucial en l’orientació i el desenvolupament de les startups, proporcionant coneixements, experiència i orientació especialitzada per accelerar el creixement i l’èxit al mercat.
  2. La creació d’un model que permeti posar a l’abast una infraestructura per a la implementació de pilots a les escoles.

Líder del projecte: Edutech Clúster

Participen:

El Wow a l’aula. Desenvolupament i certificació d’estàndards EdTech amb tecnologies emergents (IRC)

El projecte El Wow a l’aula. Desenvolupament i certificació d’estàndards EdTech amb tecnologies emergents, neix amb el propòsit de facilitar l’ús innovador de continguts educatius amb l’ús de tecnologies disruptives a les aules dels centres educatius desenvolupats por startups EdTech, impulsant així la seva competitivitat nacional i internacional.

L’objectiu principal d’aquest projecte és el desenvolupament i certificació d’estàndards EdTech amb les tecnologies emergents que apliquen startups de l’ecosistema del clúster que es troben desenvolupant continguts innovadors i d’impacte en valor compartit amb l’ús de tecnologies emergents.

Líder del projectj: Edutech Clúster

Participen:

FES – Futur Educatiu Sostenible: Noves oportunitats de negoci amb valor compartit i canvi estratègic a l’ecosistema educatiu (IRC)

Capacitar a les empreses del sector educatiu, fomentant el valor compartit a les seves estratègies i models de negoci, identificant metodologies educatives innovadores que abordin reptes socials, a través de la co-creació i la mesura de l’impacte.

Líder del projecte: Kid’s Clúster

Participen:

MARSUPIAL NEXTGEN: Estàndards EdTech amb tecnologia blockchain (AEI)

El projecte d’investigació industrial Marsupial NextGen consisteix en l’estudi, d’acord amb l’organisme internacional 1EdTech, de l’impacte (en processos i serveis) que podria tenir una nova versió de Marsupial que inclogui millores en l’especificació LTI i que incorpori blockchain com a mecanisme per a la gestió de llicències.

Líder del projecte: Edutech Clúster

Participen:

Enllaç: http://marsupialnextgen.edutechcluster.org/

Metavers educatiu (AEI)

Desenvolupar un prototip de Metavers Educatiu amb continguts educatius universitaris reals en les àrees de disseny, construcció i fabricació. Aquests continguts estaran integrats en tecnologies innovadores d’entorns de realitat virtual i augmentada, amb assistents virtuals, organitzats en activitats dins d’un software obert i estàndard de gestió de l’aprenentatge.

Líder del projecte: Smartech Clúster

Participen: