L'oferta de serveis més completa per al sector educatiu

Fomentem la col·laboració i sinergies entre els diferents actors del sector educatiu

Edutech Clúster és un punt de trobada de tots els actors implicats en l’àmbit educatiu per promoure accions de millora, a través de les TAC, que es tradueixin en una educació més eficient, equitativa i inclusiva.

 

Serveis per a empreses

01 Accés al sector educatiu
02 Accés a projectes/licitacions
03 Avaluació i anàlisi conjunta de reptes educatius
04 Acceleració d’empreses emergents educatives
05 Sessions internes i treball en xarxa
06 Connexió amb l’administració
07 Informació del sector
08 Participació en ItworldEdu i altres actes educatius
01 Acceso al sector
educativo
02 Sesiones internas y
networking
03 Participación conjunta
en sector educativo
04 Conexión con la
administración
05 Información
del sector
06 Acceso a proyectos/
licitaciones
07 Aceleración
08 IT World Edu
09 Internalización

 

Formant part del clúster podràs...

Conèixer les necessitats reals del sector educatiu

Oferir solucions concretes per millorar l’ensenyament

Establir sinergies amb altres empreses del sector

 

Serveis per a institucions educatives

01 Desenvolupar projectes de millora basats en un Marc de Digitalització de referència europea
02 Conèixer de prop eines d’innovació educativa
03 Oportunitat de treballar els reptes educatius amb professionals del sector
04 Avaluació de la competència digital de la institució educativa
05 Plans de millora digital personalitzats
06 Participació en projectes d’investigació d’evidències
07 Participació en ItworldEdu i altres actes educatius
08 Possibilitat d’intervenir en fòrums de debat de les TAC en ensenyament
01 Acceso al sector
educativo
02 Sesiones internas y
networking
03 Conexión con la
administración
04 Información
del sector
05 Acceso a proyectos/
licitaciones
06 IT World Edu

 

Formant part del clúster podràs...

Oportunitat d’interlocució directa amb autoritats educatives.

Oferir solucions concretes per millorar l’ensenyament.

Establir sinergies amb altres institucions educatives.