Gràcies als 26 grups de treball i a la dinàmica generada en les Jornades Impuls de la IA en l’educació, es van identificar diversos reptes i es va elaborar un decàleg de recomanacions i propostes de treball per a la incorporació de la IA en l’educació.

La intel·ligència artificial (IA) ha vingut per quedar-s’hi i ha de ser una tecnologia més al servei de l’educació. Des d’aquesta perspectiva, creiem fermament que, si se’n dóna un ús adequat, la IA pot col·laborar en la transformació de l’educació per a millorar la qualitat de l’ensenyament i l’aprenentatge. Amb aquesta convicció, instem a l’ecosistema educatiu a treballar conjuntament per assolir els reptes de la IA en l’educació:

  1. Som conscients de la importància de fomentar la col·laboració i els vincles entre els sectors professionals i el món educatiu. Proposem crear una agenda, una taula de treball i espais de relació per proposar i impulsar accions d’implementació de la IA als centres.
  1. Considerem que és clau regular l’ús d’eines IA a l’entorn educatiu per protegir els drets i la privacitat de l’alumnat. Demanem el desenvolupament de legislació, marcs ètics i de protecció de dades, que regeixin l’ús i l’explotació d’aquestes eines  a l’entorn educatiu per protegir els drets i la privacitat de l’alumnat.
  1. Creiem que cal garantir que l’alumnat desenvolupi competències essencials relacionades amb l’ús responsable de la IA, per exemple vinculades a la desinformació, la protecció de dades o al pensament crític. Sol·licitem integrar propostes didàctiques entorn l’ús responsable de la IA en el currículum de totes les etapes educatives i desenvolupar accions per acompanyar les famílies en l’ús ètic de la IA per tal que estiguin capacitades per acompanyar a l’alumnat en el procés.
  1. Opinem que els centres no han d’estar sols en aquest procés de transformació que implica la integració de la IA. Demanem que se’ls ofereixi l’acompanyament necessari per desenvolupar-se en aquest àmbit, per exemple proporcionant-los suport pedagògic i tècnic, referents i pautes d’acció.
  1. Considerem que per implementar la IA en les seves aules, els centres educatius necessiten nous recursos, dels quals ara mateix no disposen. Creiem convenient posar a la seva disposició tot el material necessari per a assolir aquest procés, per exemple, dotant-los de recursos tecnològics, humans i de temps.
  1. Creiem que és necessari que els centres educatius integrin la IA en els seus processos (per exemple, vinculats a la gestió de dades, als models d’ensenyament aprenentatge o als d’avaluació). Considerem que cal dotar-los d’eines IA que acompanyin el professorat en el desenvolupament de les seves tasques, impactant positivament en l’aprenentatge de l’alumnat. 
  1. Som conscients que per poder acompanyar i guiar l’alumnat en la comprensió del funcionament de la IA i en treballar els seus usos ètics cal que el professorat estigui adequadament preparat. Creiem que és clau proporcionar formació inicial i continuada de qualitat al cos docent en matèria d’IA, gratuïta, amb plans interdisciplinaris i en múltiples formats (cursos, conferències o congressos, entre d’altres), assegurant l’accés a eines actualitzades i garantint que el professorat pugui aplicar-les amb criteri. 
  1. Identifiquem la necessitat de conèixer les propostes d’èxit que ja s’estan desenvolupant als contextos escolars. Proposem impulsar l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques entre centres i professionals, mitjançant la identificació del talent i la creació d’un banc de recursos i una comunitat de pràctiques.
  1. Creiem que és important actuar amb rigor i amb criteri basat en evidències a l’hora d’implantar la IA en l’educació. Instem a invertir en recerca i innovació en tecnologies educatives basades en la IA, en col·laboració amb centres i docents i fomentant la transferència en obert del coneixement resultant de la recerca.
  1. Considerem que cal garantir l’accés equitatiu a la IA a tot l’alumnat. Demanem posar a disposició d’infants i joves eines validades que superin, entre d’altres, les barreres d’adquisició de llicències, tot garantint la igualtat d’oportunitats.

DESCARREGA EL DECÀLEG

A més tens disponibles les ponències i les sessions de Miquel Àngel Prats, Albert Sabater y Genís Roca aqui:

VEURE WEB JORNADES