L’objectiu de l’escola és preparar per a la vida real. L’objectiu de Tekman és ajudar els docents en aquest propòsit. Per això l’editorial, compromesa amb l’expansió de les metodologies actives, llança una plataforma gratuïta per ajudar els docents a crear aprenentatges adaptats a la seva classe.

Els docents coneixen els seus alumnes: els seus interessos, necessitats, el seu entorn local. D’aquesta proximitat sorgeixen idees per dur a l’aula. Però també barreres: com convertir aquestes idees en aprenentatges estructurats? Com vincular-los al currículum educatiu? Ho estaré fent bé?

 

Plataforma intel·ligent, currículum llest

Thinkö permet als docents crear els seus propis projectes educatius (ABP) i unitats didàctiques en menys temps i amb garantia pedagògica. La plataforma ofereix un mètode pas a pas, recolzat per una guia pedagògica amb recursos, inspiració i exemples. A més, simplifica la feina amb el currículum educatiu. No calen documents externs: el currículum de cada territori és dins de Thinkö. Es va mostrant al docent el que li interessa a mesura que ho necessita. Un sistema curricular intel·ligent exclusiu de la plataforma.

 

Una eina per a tots els processos

Per fer-los la vida més fàcil als docents, Thinkö també inclou totes les eines a les quals estan acostumats: crear activitats, dissenyar materials, aula virtual i gestió d’avaluació. Integrada amb Google for Education, reuneix a més totes les aplicacions de la suite de Google i ofereix plantilles d’exercicis, materials i instruments d’avaluació creats pel seu equip de Pedagogia.

 

Un banc de recursos personalitzable

Per a qui senti vertigen a crear des de zero, Thinkö té un catàleg de projectes i unitats didàctiques que els docents poden adaptar fàcilment a la seva classe. A diferència d’altres bancs de recursos, les programacions són completes (amb totes les seves activitats i materials), han estat creades per docents innovadors i revisades per un equip de Pedagogia. Així doncs, tots els aprenentatges del seu catàleg tenen garantia de qualitat.

 

Els docents interessats es poden registrar gratis aquí.

Elementary school children build 3d models using recycled materials with their teacher during class. This is a school in Hexham, Northumberland in north eastern England.