A petició d’EvaMjøvik, directora tècnica de la Direcció General d’Educació i Formació, l’equip del Projecte Marsupial NextGen realitzo una presentació dels productes que s’estan elaborant a un grup de stakeholders educatius de Noruega.

L’objectiu del projecte Marsupial NextGenes transforma la situació en el camp de la comunicació entre les plataformes d’EdTechy i la gestió de llicències de contingut digital educatiu a Espanya.

Francesc Santanach (UOC) va realitzar la introducció al projecte i resultats obtinguts fins ara, Antoni Bertrán (3iPunt) va presentar l’extensió LTI per a la gestió de llicències de contingut i demostració de Moodle, Paulo d’Arbitrio (Altamar) i Pol Torrent (Wiris )van presentar els casos dús per a Google Classroom i finalment,Alba Rodriguez (PossibleLab)va presentar els casos dús per a Microsoft Teams.