Edutech Clúster va organitzar una presentació del Model d’Acceleradora edtech amb tots els partners del projecte així com participants del focus group que va tenir lloc al mes de maig.

Els assistents van poder escoltar als responsables del projecte explicar la proposta de model i el seu pla de viabilitat. A més es va obrir un diàleg entre els assistents on es va valorar el model partint d’uns criteris d’impacte en el sector educatiu, innovació, sostenibilitat econòmica i transferibilitat en l’àmbit internacional.

Com a conclusions finals es va confirmar la necessitat de promoure una acceleradora dins d’Edutech Clúster doncs representaria una oportunitat de promoure la transformació digital del sector educatiu tant per les startups com per les empreses consolidades en el sector.

 

 

Amb el suport de: