Les escoles Bienaventurada Virgen María Irlandesas han estat nomenades centres Google Reference Network, un reconeixement que avala la incorporació de les eines digitals de Google al projecte pedagògic que han dut a terme i per al qual han comptat amb el suport d’ieducando, Premier Partner de Google for Education.

El camí fins a arribar a aquest reconeixement va començar l’any 2017, quan des de les escoles BVM Irlandesas van decidir dur a terme un pla integral de transformació únic en totes les aules per tal d’adaptar-se a les necessitats educatives actuals. El projecte, que va rebre el nom de Ciudadanos Digitales Colegios BMV, consistia en la implantació de Google for Education en els diversos centres repartits per tota Espanya que componen la institució i que compten amb un total de 5.596 alumnes i 392 professors.

El projecte, implementat en totes les etapes, des d’Infantil fins a Batxillerat i Cicles Formatius, ha suposat un procés important de transformació que ha implicat, entre d’altres mesures, l’adopció del Chromebook com a dispositiu per a l’activitat docent tant de l’alumnat com del professorat i de Google Workspace per vertebrar tota la gestió administrativa i docent en tots els Colegios Irlandeses.

També, de la mà d’ieducando, s’ha traçat un itinerari formatiu per als professors que els ha permès obtenir les certificacions de Google, com són Educador Nivell 1, Educador Nivell 2 i Capacitador Certificat, i s’ha actualitzat la feina de l’aula mitjançant l’adaptació de metodologies, dinàmiques de l’aula i materials de treball.

Amb la consecució del reconeixement de Google Reference Network, els Colegios BVM Irlandeses culminen un pla pedagògic que s’ha desenvolupat durant anys i que s’ha convertit en referència per a molts altres centres educatius espanyols. Un procés en el qual ieducando ha tingut un paper fonamental gràcies al suport i experiència en la realització de projectes d’innovació.