Edutech Clúster ha participat en un dels  els fòrums més importants de Llatinoamèrica, el ETech Evolving Education juntament amb les empreses més importants de la regió i els representants de les Administracions Públiques.