Vam iniciar aquests actes en línia amb l’Edutalk titulat Tendències mundials en digitalització educativa en què van participar Matías d’HP i Arantxa Ribot d’EduCaixa. L’àmplia experiència de Matías en el sector educatiu a nivell mundial ens va permetre fer-li preguntes sobre com s’estava vivint la crisi educativa arran de la crisi sanitària en altres països i, a més, vam poder conversar amb ell sobre com hauria de ser l’escola del futur, juntament amb Arantxa Ribot, que també va aportar la seva experiència i coneixement.