Editorial Altamar

Dimensió

  • Cultura de Canvi
  • Organització
  • Pràctica pedagògica

Àmbit

  • Avaluació
  • Col·laboració i creació de xarxes
  • Desenvolupament professional
  • Entorns d’ensenyament i aprenentatge
  • Lideratge
  • Recursos i eines

Serveis