Un dels reptes tecnològics a què s’enfronten actualment els centres educatius és el de crear entorns de compartició i interacció, on tots els membres de la comunitat educativa puguin entendre el seu projecte educatiu i contribuir-hi.

En aquest sentit treballa la suite educativa Alexia, que cobreix tots els processos del flux de treball que parteix de les programacions del projecte educatiu d’un centre (el món de les intencions) i arriba fins a l’avaluació de l’aprenentatge (el món de les evidències), passant per la planificació, impartició, comunicació, explotació de dades…

El paper de l’equip docent com a transmissor d’aquest projecte educatiu és fonamental i, per això, en els últims mesos, Alexia ha incorporat potents eines com el quadern del professor, que permet definir i afegir registres sobre els estudiants i el seu progrés. Un dels seus valors afegits principals és que aquest quadern es pot compartir amb altres professors que impacten en l’aprenentatge dels alumnes.

Així mateix, és cada cop més important per al projecte educatiu del centre capitalitzar el potencial creador del seu equip docent. Per això, a la plataforma d’aprenentatge de la suite, disposen d’eines d’edició que els permeten crear els seus propis recursos digitals amb acabats professionals, enriquir-los amb altres recursos i, un cop més, compartir-los amb altres professors, treballant en ells de manera col·laborativa.

A més, en aquest flux de treball, no es pot perdre de vista l’estratègia de comunicació amb les famílies. Ben implementada, augmentarà la participació en el procés d’aprenentatge dels seus fills. Coneixeran i comprendran millor el projecte educatiu del centre i, en definitiva, se’n sentiran part. Per això, en aquesta suite, la comunicació és immediata, i d’anada i tornada.

I, per descomptat, res d’aquesta feina tindria sentit sense l’alumne, que compta amb el seu propi espai d’aprenentatge, i amb informació sobre el seu propi progrés, la qual cosa fomenta la seva autonomia i la seva vinculació amb l’aprenentatge.