Online -

Reunió de llançament del Projecte d’estàndards amb les empreses, agents i institucions que tenen interès a participar en algun dels paquets de treball, ja sigui en desenvolupament, en aportació de coneixement o en pilotatge.

Data: 21 de setembre

Hora: 16.00-17:00h

Per a més informació contactar amb Anna Sansalvadó, asansalvado@edutechcluster.org