Propers actes

6 maig 2021

Webinar Marc de Digitalització – Infraestructures

- Acte propi

Els webinars del Marc de Digitalització: la millor manera d’adquirir una visió integral de la innovació educativa

Amb l’objectiu de continuar impulsant la innovació educativa, des d’Edutech Clúster, ens proposem fer arribar el coneixement de l’estudi del Marc de Digitalització a tota la comunitat educativa mitjançant diversos webinars enfocats en les seves diferents dimensions en els quals ja han participat més de 200 persones.

El pròxim dia 6 de maig celebrarem el webinar dedicat a Infraestructures.

11 - 12 febrer

ICITE 2021

Virtual (Barcelona, Espanya) - Acte sectorial

International Conference on Integrating Technology in Education

Reunirà destacats científics acadèmics, investigadors i acadèmics de la investigació per intercanviar i compartir experiències i resultats d’investigació sobre tots els aspectes de la integració de la tecnologia en l’ensenyament. També proporciona una plataforma interdisciplinària de primer nivell perquè investigadors, professionals i educadors presentin i discuteixin les innovacions, tendències i preocupacions més recents, així com els desafiaments pràctics que han trobat i les solucions adoptades en els camps de la integració de la tecnologia en l’ensenyament.

8 - 9 febrer

ICADE 2021

Virtual (Lisboa, Portugal) - Acte sectorial

International Conference on Advances in Digital Education

Reunirà els principals científics acadèmics, investigadors i acadèmics de la investigació per intercanviar i compartir les experiències i resultats d’investigació sobre tots els aspectes dels avenços en l’ensenyament digital. També proporciona una plataforma interdisciplinària de primer nivell perquè investigadors, professionals i educadors presentin i discuteixin les innovacions, tendències i preocupacions més recents, així com els desafiaments pràctics que han trobat i les solucions adoptades en els camps dels avenços en l’ensenyament digital.

21 - 22 gener

ICDEET 2021

Virtual (Amsterdam, Holanda) - Acte sectorial

15a edició International Conference on Distance Education and Educational Technology

Aquesta edició té l’objectiu de reunir els principals científics acadèmics, investigadors i acadèmics de recerca per intercanviar i compartir les experiències i resultats d’investigació en tots els aspectes de l’ensenyament a distància i la tecnologia educativa. També proporciona una plataforma interdisciplinària de primer nivell perquè investigadors, professionals i educadors presentin i discuteixin les innovacions, tendències i preocupacions més recents, així com els desafiaments pràctics que han trobat i les solucions adoptades en els camps de l’ensenyament a distància i la tecnologia educativa.

14 - 15 gener 2021

ICETHE 2021

Virtual (Zurich, Suiza) - Acte sectorial

15a edició de la International Conference on Education Systems and Technology

Té l’objectiu de reunir els principals científics, investigadors i acadèmics per intercanviar i compartir les seves experiències i resultats d’investigació sobre tots els aspectes dels sistemes educatius i la tecnologia. També proporciona una plataforma interdisciplinària de primer nivell perquè investigadors, professionals i educadors presentin i discuteixin les innovacions, tendències i preocupacions més recents, així com els desafiaments pràctics que han trobat i les solucions adoptades en els camps dels Sistemes i la Tecnologia en Ensenyament.