Virtual (Barcelona, Espanya) - Acte sectorial

International Conference on Integrating Technology in Education

Reunirà destacats científics acadèmics, investigadors i acadèmics de la investigació per intercanviar i compartir experiències i resultats d’investigació sobre tots els aspectes de la integració de la tecnologia en l’ensenyament. També proporciona una plataforma interdisciplinària de primer nivell perquè investigadors, professionals i educadors presentin i discuteixin les innovacions, tendències i preocupacions més recents, així com els desafiaments pràctics que han trobat i les solucions adoptades en els camps de la integració de la tecnologia en l’ensenyament.