Virtual (Zurich, Suiza) - Acte sectorial

15a edició de la International Conference on Education Systems and Technology

Té l’objectiu de reunir els principals científics, investigadors i acadèmics per intercanviar i compartir les seves experiències i resultats d’investigació sobre tots els aspectes dels sistemes educatius i la tecnologia. També proporciona una plataforma interdisciplinària de primer nivell perquè investigadors, professionals i educadors presentin i discuteixin les innovacions, tendències i preocupacions més recents, així com els desafiaments pràctics que han trobat i les solucions adoptades en els camps dels Sistemes i la Tecnologia en Ensenyament.