Virtual (Lisboa, Portugal) - Acte sectorial

International Conference on Advances in Digital Education

Reunirà els principals científics acadèmics, investigadors i acadèmics de la investigació per intercanviar i compartir les experiències i resultats d’investigació sobre tots els aspectes dels avenços en l’ensenyament digital. També proporciona una plataforma interdisciplinària de primer nivell perquè investigadors, professionals i educadors presentin i discuteixin les innovacions, tendències i preocupacions més recents, així com els desafiaments pràctics que han trobat i les solucions adoptades en els camps dels avenços en l’ensenyament digital.